Wat is Eid al-Fitr?

Aan het einde van de vastenmaand Ramadan vieren moslims over de hele wereld Eid al-Fitr. Eid al-Fitr wordt gevierd op de eerste dag van de Shawwal-maand en moslims over de hele wereld betuigen hun respect aan Allah voor het geven van kracht en uithoudingsvermogen tijdens de vastenperiode van een maand, Ramadan of Ramzan genaamd.

Tijdens de maand Ramadan vasten moslims van zonsopgang tot zonsondergang om de maand te eren dat de Koran aan de profeet Mohammed (ﷺ)[2] werd geopenbaard. Eid al-Fitr viert het einde van de maand – en het einde van het vasten. Langdurig vasten gaat niet alleen over eten – het omvat ook het zich onthouden van het nemen van medicijnen, het drinken van vloeistoffen (inclusief water), roken en seks hebben. (Zie mijn artikel Ramadan[3])

“Eid al-Fitr” is een letterlijke vertaling van de gebeurtenis die wordt gevierd: “Festival van het breken van het vasten” of “het feest van het snel breken”. Het is verboden om te vasten op de dag van de Eid.

Eid al-Fitr begint pas als de nieuwe maan aan de hemel verschijnt (hoewel het traditioneel, en nog steeds voor veel moslims, begint het pas als het kleinste stukje van een wassende maansikkel te zien is). Technisch gezien betekent dit dat Eid al-Fitr over de hele wereld op verschillende tijdstippen en met één dag verschil kan starten, afhankelijk van de locatie. Om het uniformer te maken, vieren sommige moslims Eid wanneer de nieuwe maan boven Mekka verschijnt in plaats van op hun eigen locaties.

Het feest duurt traditioneel drie dagen, maar afhankelijk van hoe het op de kalender valt, kunnen de feesten en festiviteiten veel langer duren. Als de drie dagen bijvoorbeeld halverwege de week vallen, zullen moslims waarschijnlijk nog steeds feesten in het weekend.

De eerste dag van het feest is er een speciaal ochtendgebed en voordat ze vertrekken om deze ochtendgebeden te verrichten, beginnen Moslims met een ritueel dat “ghusl” wordt genoemd, het houdt in zich ritueel te wassen. Dan, zoals christenen nieuwe kleren kopen voor Paaszondag, trekken moslims vaak iets nieuws aan en de vrouwen versieren hun handen met uitgebreide hennapatronen. Sommige mensen dragen traditionele kleding, anderen kiezen voor eigentijdse kleding. Nadat ze zich hebben aangekleed en klaar zijn voor de dag, verzamelen moslims zich voor gebeden in moskeeën of buitenlocaties. Daarna kunnen ze de graven van dierbaren bezoeken om smeekbeden te verrichten ten behoeve van de gestorvenen en de graven schoon te maken.

Moslims worden ook aangemoedigd om iets zoets te eten, meestal dadels, voordat ze naar het gebed gaan.

Als het ritueel het voorschrijft, loven zijn Allah met luide stem terwijl ze naar het Eid-gebed gaat: Allāhoe Akbar, Allāhoe Akbar, Allāhoe Akbar. Lā ilāha illà l-Lāh wal-Lāhoe akbar, Allahoe akbar walil-Lāhi l-ḥamd. Het reciteren stopt wanneer ze de plaats van Eid bereiken of zodra de imam activiteiten begint.

Er wordt geen oproep (adhaan) tot gebed gegeven voor dit Eid-gebed zoals dit wel voor de vijf dagelijkse gebeden gebeurt, en gebed bestaat uit slechts twee gebedseenheden met een variabel aantal Takbirs[4] en andere gebedselementen, afhankelijk van de tak van de islam die wordt waargenomen. Het Eid-gebed wordt gevolgd door de preek en vervolgens een smeekbede waarin om Allah’s vergeving, genade, vrede en zegeningen wordt gevraagd voor alle levende wezens over de hele wereld. De preek instrueert Moslims ook over de uitvoering van rituelen van Eid, zoals de zakaat. Als een verplichte daad van liefdadigheid wordt er geld betaald aan de armen en behoeftigen (Arabisch: Zakaat-oel-fitr) en dit dient ‘betaald’ te worden voordat het ‘Eid-gebed wordt uitgevoerd.

Aan het einde van de preek die volgt op het Eid-gebed, wensen Moslims elkaar “Eid Moebarak”, wat betekent “Heb een gezegende Eid!” Eid-begroetingen variëren ook afhankelijk van het land en de taal.

In Indonesia, Eid is called Lebaran, so Indonesians would say “Selamat Lebaran”, which means Happy Eid. Other variations are “Mutlu Bayramlar” in Turkish and “Barka da Sallah” in Hausa, a Nigerian language.

In Indonesië wordt de Eid Lebaran genoemd, dus Indonesiërs zouden “Selamat Lebaran” zeggen, wat ‘Gelukkige Eid’ betekent. Andere variaties zijn “Moetloe Bayramlar” in het Turks en “Barka da Sallah” in Hausa, een Nigeriaanse taal.

Na een maand van opoffering is Eid al-Fitr een tijd van overvloed – en niet alleen van overvloedig voedsel. Er worden vaak geschenken gegeven, vooral aan kinderen. Deze geschenken van geld, accessoires, huishoudelijke artikelen of bloemen worden “Eidi” genoemd.

Het is gebruikelijk dat landen met een moslimmeerderheid hun straten versieren met feestelijke lichten en andere versieringen om het einde van de heilige maand te herdenken.

Elk land heeft traditionele desserts en zoetigheden die worden bereid vóór de Eid of op de ochtend van de eerste dag. Deze voedingsmiddelen variëren van speciale koekjes en brood tot cakes en pudding.

Eid al-Fitr is ook de tijd om snoep te delen met zijn buren, of ze nu Moslim zijn of niet.


[1] Contact: Abu-Esli@beityusef.com  

[2] Zegen formule op de Profeet Muhammad

[3] https://beityusef.com/2020/04/22/questions-and-answers-about-the-fast-in-ramadan-for-dummies/

[4] Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar

1 Comment

Reacties zijn gesloten.