Politie in het land van de Islam

Opgericht door de 2de kalief van de islam ‘Umar ibn Khatab of Mu’aawiya volgens andere bronnen – de politie in islamitische landen is bijna net zo oud als de islamitische staat. We spreken dan over shoertiyya, over de politieagent als een shoerti en over het hoofd van de politie als een sahib al-shoerta. Het idee is dan om de wet en orde af te dwingen door elite-eenheden van de strijdkrachten die door de straten zwerven. De politie beschermt vervolgens de dorpen tegen diefstal, opereert in nachtelijke patrouilles, controleert de kwaliteit van het werk van ambachtslieden, de verkoopprijzen op de markten (parallel met de hisba, een politiemacht die verantwoordelijk is voor de goede religieuze praktijken van de burgers) en assisteert agenten in belastinginning. Hun rol is soms ook die van het verpletteren van opstanden of het versterken van het gezag van de kalief indien nodig. De kalief kon het nog steeds gebruiken om zichzelf beter te beschermen tegen staatsgrepen. Zonder een gedefinieerd uniform is de politie in de islam nooit gelijk verdeeld over de steden en soms afwezig in bepaalde regio’s. Als al-Maawardie, Ibn Khaldoen en Ibn Taymiyya hun belang in hun respectieve geschriften vermelden, blijft de shoertiyya dus een staatsorgaan dat zwak geïnstalleerd is in de hele moslimwereld.

Aan de andere kant is hun jurisdictie erg breed. In tegenstelling tot de moderne politie, accumuleert de shoertiyya preventieve en respectieve functies tot die van een gewone rechtbank of flagrante delicto. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen bepaalde wettelijke straffen worden opgelegd zonder dat de beschuldigde voor een rechter wordt gebracht. In al-Andaloes, onder al-Hakam II, kon de politiecommissaris zorgen voor de markt, de verdeling van aalmoezen en de ontvangst van klachten tegen de gouverneurs. De politie in de islam heeft ook niet altijd hun officiële gebouwen; we merken echter op dat onder al-Hakam I (einde van de 8e christelijke eeuw) een plaats werd opgericht nabij de grote moskee van Cordoba om ze daar te plaatsen. Een personage onder de meest invloedrijke van de staat onder de Abbasiden, hij staat zelfs in voor veldslagen. De politiechef is echter naar goeddunken tijdens de eeuwen gedegradeerd tot het punt dat hij al niet meer dan een gewone ambtenaar is onder de Mammelukken ( Egypte). De belangrijkste steden van de islam hebben ook naar gelang hun ontwikkeling de creatie van vormen van collectieve verdediging bevorderd, als reactie op de vele burgerlijke onlusten die het islamitische stedelijke weefsel hebben verscheurd. De shoertiyya blijft echter bestaan in het Ottomaanse rijk, dat het vervangt door zijn Janitsaren, in de Maghreb en in Arabië tot de komst van de moderne politie.

Bron: Sarrazins nr 7 pg. 24

1 Comment

Reacties zijn gesloten.