The duty of children in Islam / De plicht van kinderen in de Islam / Le devoir des enfants dans l’Islam

This article is about the responsibility of children to their parents in Islam. Dit artikel gaat over de verantwoordelijkheid van kinderen tegenover hun ouders in de Islam. Cet article traite de la responsabilité des enfants envers leurs parents dans l’islam. (English) You can download the article in pdf format here to read it: (Nederlands) U kan het artikel in pdf formaat hier downloaden om het … Continue reading The duty of children in Islam / De plicht van kinderen in de Islam / Le devoir des enfants dans l’Islam

Ramadan

This article is about general questions that non-Muslims have about Islamic fasting in the month of Ramadan. (English) You can download the article in pdf format here to read it: Dit artikel gaat over algemene vragen die niet-moslims hebben over het islamitisch vasten in de maand Ramadan. (Nederlands) U kan het artikel in pdf formaat hier downloaden om het te lezen: Cet article concerne les … Continue reading Ramadan

The food we eat

or the way we eat This series of articles is about how food is considered in Islam. Deze reeks artikelen gaan over hoe voedsel wordt beschouwd in de Islam. Cette série d’articles traite de la façon dont la nourriture est considérée dans l’islam. Introduction/Introductie (English) You can download the introduction in pdf format here to read it: Here you can download the articles about different … Continue reading The food we eat